تبلیغات
BLOOM - دوبلاژر تکنا و فلورا در زبان ایتالیایی
♥Earth girls ruls♥
خب روی اسم های این دوبلاژر ها بکلیک

domitilla damico (دوبلاژر تکنا)

اینم صدای این دوبلاژر بکلیک

ilaria latini (دوبلاژر فلورا)

اینم صدای این دوبلاژر بکلیک

از روی منم کپی نکنید ! بای