تبلیغات
BLOOM - عکس های چندتا از وسایل های وینکسم
♥Earth girls ruls♥

سلام ! توی این صفحه براتون عکس های

وسایل هام از وینکس رو میزارم !

این اتاقمه ! اون لپتاپمه که عکس وینکس پس

زمینشه ! اونم تختمه که روتختیش وینکسه !

1_کنسرت وینکسم که به 3زبان انگلیسی

ایتالیایی و ترکی هستش !

بالایی وقتیه که بازش میکنم ! پایینی هم خوده جعبشه !

2_فیلم 3بعدی 2 وینکسم که بلو ری هستش !

3_کیف کوچولوی فلورا 3بعدی 2 که از تیراژه گرفتم

4_دفتر بلوم و وینکس که از ترکیه گرفتم .

بعدا بازم بقیه رو میزارم ! بای